• Opgave formulier jubileum

    Voor het willen deelnemen aan het buffet (kosten € 15,00 p.p.) en het mee willen doen aan het mix toernooi kunt u zich aanmelden via bijgaand formulier. Vriendelijk vragen wij u uw aanmelding voor 1 mei 2019 aan ons door te geven.

    Bij deelname aan het buffet graag de kosten voor 1 mei 2019 overmaken op het bankrekeningnummer: 
    NL03 RABO 0335 004 245 t.n.v. Sportclub Emmeloord

  • Opgaveformulier sc Emmeloord 75 jaar