• UITNODIGING

  Aan de leden van SC Emmeloord,

  Het hoofdbestuur van SC Emmeloord nodigt u uit voor de Algemene ledenvergadering op maandag 25 november 2019 in de kantine van SC Emmeloord. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar waarna we om 20:00 uur starten met de vergadering.

  Agenda:

  1. Opening
  2. Bericht van verhindering
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
  5. Ontwikkelingen
  6. Financieel

  Pauze

  7. Presentaties commissies
  8. Jubilarissen
  9. Bestuurswisseling:
  Aftredend Tjalling Heeringa (voorzitter) niet verkiesbaar
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018 zijn op te vragen bij de secretaris via hoofdbestuur@scemmeloord.nl

  Met vriendelijke groet,

  Sylvia Nugter van Tamelen
  Namens het hoofdbestuur SC Emmeloord