• Aangepaste Corona regels bij Sportclub Emmeloord

  Aangepaste regels op Sportpark Ervenbos van Sportclub Emmeloord in verband met Corona (met ingang van zaterdag 6 november 2021)

  Na de persconferentie en het gevoerde Tweede Kamerdebat zijn de regels voor amateur- sportverenigingen aangepast. Dit betekent op ons sportpark het volgende:

  ● Iedereen van 18 jaar en ouder die de kantine wil betreden, dient in het bezit te zijn van een geldig Corona toegangsbewijs. 

  ● Iedereen van 18 jaar en ouder die de kleedkamers en fysio ruimte, wil betreden dient in het bezit te zijn van een geldig Corona toegangsbewijs. 

  ● Afhaal in de kantine blijft gewoon mogelijk.

  ● Dit beleid is van toepassing op iedereen (Sportclub Emmeloord-leden en bezoekers) van 18 jaar en ouder, met uitzondering van de vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, leiders, coaches en arbitrage.


  Buiten op het sportpark zijn geen beperkingen, maar is het dringend verzoek om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

  Oproep aan Sportclub Emmeloord-leden en bezoekers

  Sportclub Emmeloord ondersteunt uiteraard het doel van de maatregelen die erop gericht zijn de Corona besmettingen in te dammen. Tegelijkertijd is het organisatorisch een lastige opgave om de uitvoering van de maatregelen waterdicht te krijgen.

  Wij doen om die reden een beroep op alle leden en bezoekers die ons sportpark betreden, om ons te helpen dit in goede banen te leiden.

  Meehelpen houdt in dat u zich ook zonder controle aan de richtlijnen houdt. En niet in discussie gaat over nut en noodzaak van deze maatregelen met de personen die door Sportclub Emmeloord ingezet worden om het beleid te handhaven. Dit zijn vaak vrijwilligers en mede- clubgenoten.

  Laten we er ondanks de maatregelen samen het beste van maken.

  Met sportieve groet,
  Bestuur Sportclub Emmeloord