• Mededeling Kledingcommissie / Sleutelbeheer
   
  Trainers en leiders die gaan stoppen in het nieuwe seizoen kunnen hun SCE kleding inleveren op woensdag 24 juni of donderdag 25 juni a.s. tussen 19.00 uur en 20.30 uur op de club bij de kledingcommissie.
   
  - Graag kleding schoon gewassen en in een gesloten tas inleveren.
   
  - Sleutels kunnen worden ingeleverd op donderdag 25 juni a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur bij Harry Greven op de club.
   
  - Teamtassen jeugdspelers die nog niet zijn ingeleverd kunnen ook op genoemde data op de club worden gebracht.
   
  Tot ziens op een van deze dagen.