• Club van 100 - lid worden

    De Club van 100 van SC Emmeloord draagt in het bijzonder de jeugdafdeling van SC Emmeloord een warm hart toe en levert daarmee ook een bijdrage aan de toekomst van onze sportclub. Het gezegde luidt tenslotte: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst".

    De Club van 100 maakt het mogelijk allerlei nieuwe activiteiten te ontwikkelen zodat onze vereniging nog sterker en beter wordt. Zo is er voor de jeugdteams extra trainingsmateriaal beschikbaar gesteld, reserve shirts aangeschaft, is er een bijdrage geleverd aan het Masterplan jeugd, zijn er reservetenues voor de selectieteams aangeschaft, is er een financiële bijdrage geleverd voor het opstarten van de nieuwe activiteiten commissie van de jeugd en is het mogelijk gemaakt om speeltoestellen voor de jeugd op ons complex te plaatsen. Juist in deze tijd is ondersteuning door de Club van 100 zeer belangrijk om onze groeiende vereniging, en dan vooral de jeugd, extra te ondersteunen.
    Inmiddels hebben zich ruim 60 bedrijven, instanties en particulieren aangesloten. Mogen we binnenkort ook uw naam noteren? Iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt, willen wij graag aan ons binden. De contributie bedraagt 50 euro per jaar. Als tegenprestatie wordt op een fraai bord in de kantine uw naam en/of logo vermeld.

    Dus word lid en vul het onderstaande formulier in! Het kan ook per post naar het secretariaat, zie adres bij contact. Namens de leden van v.v. Sportclub Emmeloord alvast hartelijk dank voor uw steun.

  • Lid worden