• Herinnering mededeling van de Kledingcommissie / Sleutelbeheerder

    Het einde van het voetbalseizoen nadert, dit betekent dat het weer tijd wordt voor het inleveren van alle SCE kleding van de trainers / leiders / stagiaires / presentatiepakken van teams / commissieleden en van de teamtassen. Dit is nodig voor inspectie en weer gereed kunnen maken voor het nieuwe seizoen. De Kledingcommissie verzoekt iedereen vriendelijk om alle kleding, schoongewassen, in te leveren op maandag 25 of dinsdag 26 juni a.s. tussen 18.30 uur en 19.30 uur in de kantine bij de leden van de Kledingcommissie. Voor vragen of opmerkingen kan de Kledingcommissie worden bereikt via email: kledingcommissie@scemmeloord.nl.
    Hetzelfde geldt voor de inlevering van sleutels. Deze dienen ingeleverd te worden bij Sleutelbeheer. De sleutelbeheerder is ook op 25 en 26 juni aanwezig in de kantine.
    De kleding voor het nieuwe seizoen wordt na controle weer in de locker van de desbetreffende teams gelegd.
    Graag tot ziens op één van genoemde data.