• Nieuwe voorzitter

  SC Emmeloord is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daar zijn we hartstikke trots op, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Zoals bijna iedere amateurvereniging is ook SC Emmeloord constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
  Zonder vrijwilligers geen SC Emmeloord. 

  Ook ons hoofdbestuur wordt gevormd door 5 vrijwilligers. Een aantal van hen loopt al vele jaren mee. 
  In maart hebben wij gecommuniceerd dat Tjalling Heeringa aan het einde van het jaar stopt als voorzitter. Tot op heden hebben we nog geen opvolger gevonden. Dit betekent dat onze vereniging na de Algemene Ledenvergadering geen voorzitter meer heeft.

  Nieuwe aanwas voor het hoofdbestuur met in het bijzonder een nieuwe voorzitter is dus gewenst!
  Ben jij of ken jij onze nieuwe voorzitter of bestuurslid?
  Neem dan contact op met Sylvia Nugter via hoofdbestuur@scemmeloord.nl

  Wij maken graag vrijblijvend kennis met jou!

  Hoofdbestuur 
  SC Emmeloord