• Contributieverhoging één van de uitkomsten ALV

  Maandag 23 januari 2023 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de kantine van Sportclub Emmeloord. Het hoofdbestuur heeft naast een terugblik over het seizoen 2021-2022 haar visie over de financiële ontwikkelingen binnen Sportclub Emmeloord met haar leden gedeeld. Hierbij was de belangrijkste uitkomst de verhoging van de contributie met 10% waar alle aanwezigen mee instemden.


  Financieel
  De afgelopen twee jaar heeft Covid de vereniging redelijk “lam” gelegd. Met name de wintermaanden waren niet gunstig gezind voor de kantineomzet, de belangrijkste inkomstenbron naast contributie en sponsoring. Trainingen en wedstrijden vonden zonder publiek plaats en in november 2021 werd de competitie zelfs stopgezet. Kortom allerlei regels. Naast toegenomen kosten over de hele linie, dus minder inkomsten wat een verlies tot gevolg had in het seizoen 2021-2022. 

  Contributieverhoging
  Met de stijgende energie prijzen in het vooruitzicht, het verlies van het afgelopen seizoen en andere prijsstijgingen was contributieverhoging noodzakelijk. Alle aanwezigen op de ALV stemden in met een verhoging van 10%. Dit betekent dat bij de eerstvolgende contributie incasso een hoger bedrag zal worden afgeschreven.

  Energie besparingen
  Alle aanwezigen op de ALV zijn op de hoogte gebracht waar het gaat om energie besparing en de te ondernemen stappen waar het gaat om toekomstige investeringen.

  Reeds ondernomen acties:

  • Efficiënt gebruik van trainingsveldverlichting
  • Verwarming in kantine en kleedkamers zijn op laag gezet.
  • Transitie naar LED verlichting
  • Koelingen worden daar waar mogelijk doordeweeks uitgezet
  • Leden verzocht om verstandig om te gaan met energie verbruik

   

  Energiebesparing / verduurzaming 2023

  • Aanpassing veldverlichting
  • Verduurzaming complex (zonnepanelen, warmtepomp, etc)
  • Inventarisatie ism EEF (Energie Expertisecentrum Flevoland)
  • Opstart commissie Energie

   

  Aan de kostenkant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden en hier hebben we de hulp van een ieder bij nodig. Vanuit het hoofdbestuur doen we een oproep aan leden die deel willen nemen aan de commissie Energie. Heb jij kennis of ideeën over verduurzaming van ons complex en wil je daar graag actief een rol in spelen? Meld je dan aan bij het hoofdbestuur.

  Hoofdbestuur Sportclub Emmeloord