• Beste leden van Sportclub Emmeloord,

  Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op woensdag 9 december om 20.00 uur. Vanwege de coronarestricties dit jaar geen normale ALV maar in de vorm van een online vergadering

  Omdat we de jaarvergadering digitaal houden, hebben we besloten om enkel de (statutair) noodzakelijk agendapunten te behandelen. We behandelen dus geen verenigingsthema's, omdat we vinden dat we in een digitale omgeving geen goede discussie met elkaar kunnen voeren.  

  Hoe gaan we het doen?

  Ten eerste is het mogelijk om vooraf schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen kunnen tot uiterlijk maandag 7 december worden gemaild naar hoofdbestuur@scemmeloord.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bespreken en beantwoorden tijdens de digitale ALV.

  Ten tweede is er de mogelijkheid om de digitale vergadering bij te wonen. Wie dit wil als lid of ouder van een lid onder 18 kan uiterlijk 7 december een mail sturen naar hoofdbestuur@scemmeloord.nl. U krijgt dan uiterlijk een dag van te voren een mail met daarin een link naar de vergadering waarmee u via Microsoft Teams de vergadering kunt volgen. U hoeft hiervoor geen Teams beschikbaar te hebben alleen een computer of smartphone met toegang tot internet.
   
  De agenda is als volgt:

  1.   opening
  2.   bericht van verhindering
  3.   ingekomen stukken
  4.   verslag ALV 2019
  5.   ontwikkelingen
  6.   financieel
  7.   presentatie commissies
  8.   jubilarissen
  9.   rondvraag
  10. sluiting

  Indien u het verslag ALV 2019 wenst te ontvangen, dan kunt deze tevens aanvragen via hoofdbestuur@scemmeloord.nl  

  Hoewel de ALV wat anders zal zijn dan gebruikelijk, willen we de vergadering op deze manier toch doorgang laten vinden.

  We hopen op uw digitale komst of vragen.

  Met vriendelijke groet, 

  Hoofdbestuur Sportclub Emmeloord