• 23 januari 20.00 uur

  Het hoofdbestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

  Deze is op maandag 23 januari 2023.
  Vanaf 19:45 uur is de kantie open en staat de koffie voor u klaar.

   

  De vergadering start om 20:00 uur


  De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021 zijn op te vragen bij de secretaris via hoofdbestuur@scemmeloord.nl