• Nieuwe maatregelen tegen het coronavirus

  Beste Voetballeden,

  De nieuwe (tijdelijke) corona-maatregelen die het kabinet maandag 28 september bekend maakte, hebben ook ingrijpende gevolgen voor onze voetbalvereniging Sportclub Emmeloord.

  Uiteraard zijn we blij dat we nog kunnen en mogen voetballen. Trainingen en wedstrijden kunnen de aankomende drie weken onder bepaalde voorwaarden vooralsnog doorgaan. In hoofdlijnen komt het erop neer dat trainingen en wedstrijden zonder publiek (geldt ook voor ouders) plaatsvinden en dat de kantine is gesloten.

  Om dit in goede banen te begeleiden hebben wij vanuit onze kant enkele richtlijnen opgesteld. Deze zijn conform de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de KNVB.

   

  Richtlijnen bij trainingen en thuiswedstrijden

   

  - De kantine is met ingang van dinsdag 29 september gesloten. De sportkantine kan alleen gebruikt worden voor   verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Hierbij denkende aan wedstrijdsecretariaat, bestuursactiviteiten,   overleg commissies, etc. Uitgangspunt is dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de   kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

  - Het sportcomplex van Sportclub Emmeloord is uitsluitend toegankelijk voor leden die georganiseerd komen trainen of wedstrijden spelen.

  - Alle trainingen en thuiswedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Dit houdt concreet in dat het ook voor ouders niet toegestaan     is, om bij thuiswedstrijden of trainingen van de jeugd, te komen kijken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ouders/verzorgers   van kinderen met een beperking.

  - Leiders, trainers en scheidsrechters zijn uitsluitend aanwezig tijdens trainingen en wedstrijden van hun eigen team en dienen direct na afloop te vertrekken.

  - Geblesseerde spelers worden verzocht thuis te blijven en niet hun team op het sportcomplex aan te moedigen.

  - Nazitten op het terras na een wedstrijd of training is niet toegestaan. Een ieder wordt verzocht om na een training of wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.

   

  Richtlijnen bij uitwedstrijden

   

  - Ouders die als benodigde chauffeurs het team vervoeren (bij jeugdspelers t/m 17 jaar) mogen aanwezig zijn bij het eigen team.

  - Ouders van scheidsrechters t/m 17 jaar die hun kind naar een wedstrijd rijden mogen aanwezig zijn bij de wedstrijd.

  - Ouders/verzorgers van kinderen met een beperking mogen aanwezig zijn bij het eigen team

  - Het KNVB advies bij uitwedstrijden is dragen van mondkapjes in auto’s bij vervoer van reizigers van 13 jaar en ouder uit           verschillende huishoudens.

  - Respecteer de opgestelde regels van de te bezoeken voetbalvereniging.

   

  We beseffen ons terdege dat de genomen maatregelen ingrijpend zijn. Toch zullen we dit met zijn allen moeten accepteren en vragen een ieder hier respectvol mee om te gaan. Op het sportcomplex van Sportclub Emmeloord blijven we uiteraard de regels hanteren, welke door het RIVM zijn opgesteld. Voorop staat: met z’n allen respecteren we de 1,5 meter afstand. We houden er dus rekening mee én we mogen elkaar daar zonder schaamtegevoel ook op aanspreken. Daarnaast hanteren we hygiëne-voorschriften waar iedereen zich aan dient te houden.

  Wanneer er vanuit de overheid aanvullende informatie bekend wordt gemaakt zullen we jullie hierover snel informeren.

   

   Hoofdbestuur Sportclub Emmeloord