• Verklaring omtrent gedrag

  Het hoofdbestuur heeft het besluit genomen om  een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen aan  elke vrijwilliger die met de jeugd te maken heeft. Het doel is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat.  

  Dit is geen garantie, dit beseft het bestuur ook, maar het is wel een signaal welke de vereniging afgeeft. Ook beseft de vereniging dat dit  sommige mensen/ leden  zal weerhouden om een jeugdfunctie te gaan bekleden.  

  In principe komt het erop neer dat wanneer er geen VOG overlegd kan worden de persoon in kwestie ook geen jeugdvrijwilligersfunctie binnen de club kan bekleden.

  Dit besluit wordt ondersteund en gefaciliteerd  door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Sportclub Emmeloord vraagt voor de betreffende vrijwilligers een VOG aan. Bent u een vrijwilliger, dan kunt u een e-mail verwachten van Dienst Justis waarin u gevraagd wordt de aanvraag goed te keuren met behulp van uw DigiD. Als u de VOG heeft ontvangen kunt u deze per e-mail sturen naar: vog@scemmeloord.nl 

  Er zijn voor de vrijwilliger géén kosten verbonden aan deze aanvraag.

  Mocht u problemen ondervinden of bezwaar hebben tegen deze procedure, dan kunt u contact opnemen met Sportclub Emmeloord via het e-mailadres vog@scemmeloord.nl

  Samen gaan we voor een veilig sportklimaat bij SC Emmeloord.