• Verklaring omtrent gedrag

    Onder andere naar aanleiding van de filmbeelden ( die onlangs in het nieuws waren) die gemaakt zijn bij verschillende hockey verenigingen, heeft het hoofdbestuur dit besproken en het besluit genomen om per komend seizoen een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen aan  alle vrijwilligers die met de jeugd te maken hebben. Dit is geen garantie, dit beseft het bestuur ook, maar het is wel een signaal welke de vereniging afgeeft. Ook beseft de vereniging dat dit  sommige mensen/ leden  zal weerhouden om een jeugdfunctie te gaan bekleden.  

    Dit besluit wordt ondersteund door de KNVB / andere sportbonden en NOCNSF. 

    De kosten voor het aanvragen moeten in eerste instantie door de aanvrager worden voorgeschoten. Deze kosten kunnen bij sc Emmeloord gedeclareerd worden

    In principe komt het erop neer dat wanneer er geen VOG overlegd kan worden de persoon in kwestie ook geen jeugdvrijwilligersfunctie binnen de club kan bekleden.

    Op de website is een link aanwezig waar een deels ingevulde VOG te vinden is. Die kan geprint worden, daarna verder ingevuld en dan ingeleverd worden bij het gemeentehuis.