• Vertrouwenspersoon

  De vetrouwenpersoon van SC Emmeloord is: Rieneke Hospers

  Je kunt haar bereiken via 06-23305045 of email: info@vertrouwenspersoonemmeloord.nl

   

 • De vertrouwenscontactpersoon (VCP) fungeert als eerste opvang voor de leden van SC Emmeloord met een klacht of een vraag. 

  De vertrouwenscontactpersoon (VCP) fungeert als eerste opvang voor de leden van SC Emmeloord met een klacht of een vraag. Hij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. En zoekt samen met jou naar oplossingen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hij is op de hoogte van de mogelijkheden om hulp te krijgen.

  Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP SC Emmeloord om preventieve maatregelen te nemen.

  De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van wat een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken er zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd.